Daňové zákony


4.6 ( 7886 ratings )
Éducation
Développeur iFAM
1.99 USD

***Ďakujeme za Vaše reakcie, návrhy a pripomienky, pomáhajú nám aplikácie Zákonov zdokonalovať. Zákony aktualizované pravidelne vždy ku dňu uverejnenia novej verzie na Appstore, bez ďalších poplatkov***

Balík slovenské Daňové zákony (Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty a Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) do vrecka. Celý zákon je rozdelený podľa jednotlivých dielov zákona pre jednoduché a prehľadné ovládanie. Pojmy sú usporiadané aj abecedne. Aplikácia je vhodná pre právnikov, študentov, ale aj pre ľudí do bežného života, nakoľko obsahuje funkciu vyhľadávania v celom texte zákona, čo ju umožní používať každému, kto ju využije nielen ako pomôcku pri vypĺňaní daňového priznania, ale aj ako jednoduché získanie informácií ako postupovať v každodenných situáciách. Funkcia vyhľadávania nerozlišuje veľké a malé písmená a diakritiku. Aplikácia je prispôsobená aj pre iPhone 4S.
*****************************************
Vyskúšajte taktiež tieto aplikácie:
Zákony SR HD (iPad)
Zákony ČR HD (iPad)
Zákony ČR
Zákony SR (+Občiansky súdny poriadok a Autorský zákon)
Ústava SR
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Trestný zákon
Trestný poriadok (Free)
Zákon o cestnej premávke
Správny poriadok
Zákon o účtovníctve
Stavebný a katastrálny zákon
Zákonník práce
Živnostenský zákon

*****************************************
V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov, pripomienok, chýb nás neváhajte kontaktovat na : support@ifam.sk